ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η αγροτιά και οι Ακαδημίες Ποδοσφαίρου -Το αγροτικό

πρόβλημα είναι Δομικό και Εκπαιδευτικό – Αγροτική εκπαίδευση και οικονομία: η παιδεία είναι βιωματική μαθητεία και εμπειρία μέσω παραδείγματος και αυτενέργειας

  

     Προκειμένου να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για μια νέα πορεία ποιοτικής και δυναμικής ανάπτυξης της χώρας, για την παραγωγική αξιοποίηση των σύγχρονων εξελίξεων της τεχνολογίας και των επιστημονικών πρακτικών του αγροτικού τομέα είναι ζωτικής σημασίας, χρήσιμη και κρίσιμη η συζήτηση για ένα τοπικό σχέδιο ανάπτυξης. Για τη σωτηρία της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, για την απασχόληση της νεολαίας, η συζήτηση για δυναμική και ποιοτική ανάπτυξη πρέπει να περιλαμβάνει σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο μια στρατηγική βιώσιμης αναδιοργάνωσης των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας με την παραγωγική ένταξή τους στο σύγχρονο ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

   Έχουμε τη τύχη να ζούμε σ’ έναν ευλογημένο τόπο, αλλά για πολλά χρόνια αφήναμε αναξιοποίητες τις παραγωγικές δυνατότητές του, λόγω επιδοτούμενης… αγρανάπαυσης. Για παράδειγμα κατασκευάζαμε Σφαγεία χωρίς μελέτες ζωοτροφικής πληρότητας, δεν είχαμε και εξακολουθούμε να μην έχουμε σχέδιο για την τοπική ζωική παραγωγή. Τώρα, στην περίοδο της κρίσης, είναι αναγκαία η συζήτηση για σχέδιο αναχαίτισης της οικονομικής αιμορραγίας, πώς επειγόντως θα βελτιωθούν οι τοπικές οργανωτικές συνθήκες της αγροτικής παραγωγής σε τομείς, όπως η γεωργία, η ζωοτροφία, η αλιεία, η πτηνοτροφία, η μελισσοκομία, η δενδροκομία κ.ά. Μήπως εφησυχάζουμε και περιμένουμε εντολές από το αθηναϊκό κέντρο στο πλαίσιο ενός…σοβιετικού μοντέλου κεντρικού σχεδιασμού, όπως υλοποιήθηκε και στη γειτονική μας Αλβανία;

     Πρέπει να αλλάξει αυτή η διοικητική, οικονομική και πολιτική πρακτική, η οποία ξεκοκάλισε όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια, όλους τους αναπτυξιακούς πόρους, χωρίς τη δημιουργία υποδομών παραβλέποντας τις τοπικές Δημοτικές και Περιφερειακές αναπτυξιακές δυνατότητες της έρευνας και της καινοτομίας. Μόνο οι σχεδιασμοί με προοπτική δεκαετιών, για τις επόμενες γενιές και όχι για τις επόμενες εκλογές, αξιοποιούν τις πρώτες ύλες και τις παραγωγικές δυνατότητες ενός τόπου. Όχι επενδύσεις για τις επενδύσεις, αλλά επενδύσεις που έχουν διαρκή κοινωνική και οικονομική ανταποδοτικότητα με βάση τις δυνατότητες και τους πόρους της περιοχής και της τοπικής κοινωνίας.

   Στις άλλες χώρες ανώτερα αγροτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα μετά το Γυμνάσιο, όπως οι Αγροτικές Ακαδημίες, μέσω της θεωρητικής και εμπειρικής γνώσης που μπορούν να παράγουν, αποτελούν τη βάση για νέα πρότυπα καινοτόμα πειραματικά εργαστήρια και νέα προϊόντα ανταγωνιστικής ποιότητας. Στηρίζονται πρακτικά όλοι οι κλάδοι της Αγροτικής Οικονομίας σε συνδυασμό με μια βιώσιμη πολιτική στη μεταποίηση. Συνδέεται η παραγωγική διαδικασία του πρωτογενούς τομέα με την απαιτούμενη αναδιάρθρωση του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα. Αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα της περιοχής σε κλάδους που αποτελούν πηγή εσόδων και μπορούν να αποτελέσουν εξαγωγικό πεδίο στο παγκόσμιο περιβάλλον. Οι μονάδες παραγωγής του δευτερογενούς τομέα εντάσσονται σε δίκτυα συνεργασίας, ιδιαίτερα εκείνων των μονάδων που σχετίζονται με τη μεταποίηση προϊόντων. Η ελληνική αγροτική οικονομία μπορεί να κατακτήσει ισχυρές βάσεις στις ξένες αγορές, χρειάζονται όμως οικονομικοί σχεδιασμοί και νέου τύπου οργάνωση, οπωσδήποτε όχι εμμονή σε ξεπερασμένα πρότυπα του χρεοκοπημένου δανειακού παρελθόντος.

   Αγρότης για παράδειγμα στη Δανία είναι επάγγελμα που διαλέγει κάποιος να ακολουθήσει και, για να το ασκήσει, είναι υποχρεωμένος να το σπουδάσει. Η διάρκεια των σπουδών είναι δύο ή τρία χρόνια και ο υποψήφιος αγρότης πρέπει επίσης να κάνει πρακτική σε αγρόκτημα πριν αποκτήσει «άδεια ασκήσεως επαγγέλματος». Κατά τη διάρκεια των θεωρητικών και εμπειρικών σπουδών του ο υποψήφιος αγρότης αποκτά επιχειρηματική νοοτροπία και, εκτός από τις πρακτικές γεωργικές εργασίες, μαθαίνει να μετρά την οξύτητα του εδάφους, να περνά τα δεδομένα της μονάδας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά και να επισκευάζει πρόχειρα τα αγροτικά μηχανήματα. Έτσι κάθε αγρότης επιχειρηματίας με λογιστικά βιβλία Εσόδων-Εξόδων μαθαίνει όχι μόνο να φτιάξει μια αγροτική μονάδα, αλλά και να τη διατηρήσει χωρίς δάνεια και επιδοτήσεις, όχι μόνο να είναι βιώσιμη και να ζήσει από αυτήν, αλλά και να βοηθήσει το κοινωνικό σύνολο, να στηρίξει οικονομικά και την κοινωνία και την πολιτεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ένωση Αγροτών Δανίας συνέβαλε οικονομικά στον προϋπολογισμό των εξόδων της δανέζικης προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

   Το πρώτο βήμα εξόδου από τη χρεοκοπία είναι η αναδιάρθρωση του αγροαστικού περιβάλλοντος σε νέες βάσεις, μετά την άναρχη αστικοποίηση να επακολουθήσει η λογική της αγροφιλίας, να εξισορροπηθεί αναπτυξιακά το αστικό με το αγροτικό περιβάλλον. Το αγροτικό πρόβλημα όμως εκτός από διαρθρωτικό είναι και εκπαιδευτικό. Παραδείγματα αγροτικής εκπαίδευσης εκτός από τις άλλες χώρες έχουμε και στη χώρα μας.

  

Η αμερικανική Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη

   Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή είναι ένας κοινωφελής εκπαιδευτικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1904 στη Θεσσαλονίκη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του επαρχιακού πληθυσμού της Ελλάδας και των Βαλκανίων και του οποίου η φιλοσοφία βασίζεται στο ότι η εκπαίδευση πρέπει να απευθύνεται σε ολόκληρο το άτομο: στο νου, στα χέρια και στην ψυχή. Παραμένει προσηλωμένη στη μοναδική δυναμική συνύπαρξη θεωρίας και πράξης, σήμα κατατεθέν της εκπαίδευσής της. Το Ίδρυμα διαθέτει για τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους αλλά και του κοινού αγροτική αναγνωστική, έντυπη και ηλεκτρονική, βιβλιοθήκη με σημαντική συλλογή βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών, σχετικών με τη γεωργία, την αγροτική ζωή, τις θετικές επιστήμες. Στην ανώτερη Αγροτική Εκπαίδευση περιλαμβάνονται μια διετής Επαγγελματική Αγροτική Σχολή ένα Επαγγελματικό Αγροτικό Λύκειο. Επιπρόσθετα σε απογευματινή εκπαίδευση οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολουθούν ένα ειδικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και αποκτούν πρόσθετες γνώσεις αγγλικών, πληροφορικής και διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, συνιστώντας έτσι πυρήνες στις τοπικές τους κοινωνίες για την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, τη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και τη διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με τα αγροτικά θέματα.

 Ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα Επιμορφωτικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Σεμινάρια, τα οποία πραγματοποιούνται όχι μόνο για τους νέους, αλλά και για τους ενήλικες στο πλαίσιο της ισόβιας μάθησης:

Φτιάξε τη δική σου μπύρα - Οδηγίες πλεύσης στον κόσμο του οίνου

Οικολογική Γεωργία, Αδειοδοτήσεις και Βιομηχανικός σχεδιασμός,

Τυποποίηση Αγροτικών Προϊόντων, Ελαιοκομία, Πτηνοτροφία,

Καλλιέργεια Αρωματικών και Αυτοφυών Φυτών

Καινοτομία και Ανάπτυξη νέων προϊόντων

Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων - Εκτροφή και περιποίηση αλόγων

E-marketing - Παρασκευή Ζωοτροφών & Σιτηρέσια

Ελληνικά Βότανα και Καλλυντική χρήση

Καλλιέργεια μανιταριών - Εκτροφή σαλιγκαριών

Επαγγελματική Τυροκομία - Ερασιτεχνική Τυροκομία

Υδροπονικές Καλλιέργειες

Κεραμική -Ανθοδετική - Αμπελουργία - Οινοτεχνία -Μελισσοκομία

Αξιοποίηση αυτοφυών φυτών με αρωματική και καλλωπιστική χρήση

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στην Τυροκομία

Κηπουρική για ερασιτέχνες

Εναρξη και διαχείριση αγροτουριστικής μονάδας

Τυποποίηση αγροτικών προϊόντων και κανόνες βιοασφάλειας

Επιλογή και εγκατάσταση νέων καλλιεργειών

Tρόποι ενημέρωσης και προώθησης προϊόντων μέσω του διαδικτύου

Έναρξη και διαχείριση αγροτικής μονάδας

Τεχνητή Σπερματέγχυση

Καλλιέργεια αυτοφυών φυτών με ανθοκομική και αρωματική χρήση

Γεωργική παραγωγή και κλιματικές αλλαγές

Διαπραγματευτικές τεχνικές - Marketing εξαγωγών

Tρόποι ενημέρωσης και προώθησης προϊόντων μέσω του διαδικτύου

Εκμάθηση επιχειρηματικών σχεδίων - Εικονογράφηση

Εργαστήρι Θεατρικής Δημιουργικής Γραφής και Δράσης

Οργάνωση και διαχείριση αγροτικής μονάδας

Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ

Εκμάθηση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών για αρχάριους

Τυροκομία - Ανθοδετική - Εργαστήρι ταπητουργίας

Εργαστήρι Βυζαντινής Ζωγραφικής

Η χρησιμότητα των βασικών χρηματοικονομικών γνώσεων στη σύγχρονη ζωή

Αγροτικός Τουρισμός

Ζωγραφική -Εργαστήρι γραφής σεναρίου -Τεχνική γραφής σεναρίου

Ομάδα Κρουστών -Ξυλογλυπτική

Λαογραφία και παράδοση στον κύκλο του χρόνου -Παραδοσιακοί χοροί

Δημιουργική Γραφή --Ιστορία της Τέχνης

Προγράμματα Πιστοποίησης Δεξιοτήτων Χρήσης Η/Υ ECDL

Εισαγωγή στα αυτοφυή φυτά με αρωματική και καλλωπιστική χρήση

Εισαγωγή στη δημιουργία και φροντίδα μικρών κήπων

Εκμάθηση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών

   Η αγροαστική ανάπτυξη είναι το αντίθετο της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος, όταν γίνεται με γνώμονα και πυξίδα τόσο το ατομικό όσο και το δημόσιο συμφέρον, με σχεδιασμό τη δημιουργική αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και του ανθρώπινου δυναμικού. Οι θεσπρωτικοί Δήμοι μετά και την κατασκευή της Εγνατίας Οδού είναι κατ’ εξοχήν αγροτουριστικοί, αλλά απουσιάζει η ανάλογη εκπαιδευτική υποδομή. Απαιτούνται πολιτικές και επαγγελματικές πρωτοβουλίες σχεδιασμού και στήριξης του πρωτογενούς τομέα παραγωγής σε συνδυασμό με τον δευτερογενή τομέα της μεταποίησης και τον τριτογενή του εμπορίου.

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες ευνοούν την ίδρυση και λειτουργία αγροτικών εκπαιδευτικών Ακαδημιών, όπως για παράδειγμα οι Ακαδημίες Ποδοσφαίρου. Μήπως η Σαγιάδα σε συνεργασία αλλά και ανταγωνισμό με την Ηγουμενίτσα, όπως συχνά λέγεται, αποτελεί την ιδανική περιοχή για τη βιωσιμότητα και την ωφελιμότητα μιας Αγροτικής Ακαδημίας με στόχους τη συνολική ανάπτυξη των γεωργικών καλλιεργειών του κάμπου και της βιολογικής ζωοτροφίας και της βιοτεχνικής μεταποίησης και της εξαγωγικής εμπορίας και του θαλάσσιου παράκτιου τουρισμού και της λουτροθεραπείας και της ιχθυοκαλλιέργειας και κυρίως(!) της ποιοτικής γαστρονομίας;