ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

ΦΙΛΙΑΤΕΣ-ΣΑΓΙΑΔΑ–ΚΕΡΚΥΡΑ

Περιβαλλοντική, Πολιτιστική και Ιστορική Διαδρομή

Γιώργος Μαστορίδης

   

      Ως γνωστόν, η τοπική Ιστορία και ο Πολιτισμός της Θεσπρωτίας, συνδέονται στενά με το λιμάνι της Σαγιάδας, το οποίο κατά το παρελθόν υπήρξε βασικός πυλώνας της συγκοινωνίας με την Κέρκυρα, την Βενετία και τις άλλες πόλεις της Ιταλίας. Σήμερα βεβαίως έχουν αλλάξει ριζικά οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες τόσο στην περιοχή όσο και στην άλλη Ευρώπη. Ωστόσο στο γενικότερο πλαίσιο της τοπικής και της περιφερειακής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής, Διοίκησης (cultural management) και της Σχολικής Ερευνητικής Αγωγής και Βιωματικής Μάθησης απαιτούνται πρωτοβουλίες, αφενός για την ιστορική αυτογνωσία των πολιτών και αφετέρου για την στήριξη της τοπικής οικονομίας με εναλλακτικές δράσεις Πολιτισμού και Τουρισμού.

      Για την χρηματοδότηση και την στήριξη της Πρωτοβουλίας αυτής, εκτός από την συμβολική οικονομική συμμετοχή των Μαθητών, επιβάλλεται ν’ αξιοποιηθούν σχετικά κονδύλια για τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και  την ενίσχυση των Άγονων Γραμμών. Το Ινστιτούτο Μελετών Ανάπτυξης προτείνει, και θα στηρίξει ενεργά, μια Μορφωτική Πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση έστω και μίας Μαθητικής Εκδρομής με την μορφή της κρουαζιέρας στην ιστορική,  περιβαλλοντική και πολιτιστική διαδρομή Σαγιάδας- Κέρκυρας. Πιστεύουμε ότι είναι προφανείς οι λόγοι, η αναγκαιότητα, η σκοπιμότητα και η χρησιμότητα, αυτής της Πρωτοβουλίας για την ενίσχυση και στήριξη του Τοπικής Οικονομικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης. Για την υλοποίησή της απαιτούνται να δραστηριοποιηθούν και να συνεργασθούν υπό την καθοδήγηση των Δήμων:

1.Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και Κερκύρας

2.Οι Μαθητικές Κοινότητες των Σχολείων

3.Οι Δ/ντές και οι Σύλλογοι Διδακτικού Προσωπικού των Σχολείων

4.Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων

5.Οι Τοπικές Κοινότητες και  οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι

     Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητικές κρουαζιέρες είναι περιβαλλοντικές και πολιτιστικές σχολικές δραστηριότητες. Ειδικά το θαλάσσιο περιβάλλον, σε συνδυασμό μάλιστα με την Τοπική Ιστορία, αποτελεί βασικό και ουσιαστικό στοιχείο για την οικοδόμηση εμπράγματης και βιωματικής περιβαλλοντικής αγωγής και συνείδησης των νέων. Εκτός αυτού, η τοπική κρουαζιέρα, όχι μόνο των Σχολείων αλλά και των Πολιτιστικών Συλλόγων, αποτελεί την τελευταία δεκαετία σύγχρονο εργαλείο τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης σε όλη την Ελλάδα.

      Η πραγματοποίηση σχολικής ή/και πολιτιστικής κρουαζιέρας μπορεί να συμβάλει θετικά και στην λύση του χρόνιου προβλήματος του θαλάσσιου αποκλεισμού του Δήμου Φιλιατών. Επί πολλά χρόνια γίνονται συζητήσεις για την Ακτοπλοϊκή Σύνδεση του Λιμένα Σαγιάδας με τον αντίστοιχο του Δήμου Κέρκυρας. Τα κοινωνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα αυτής της θαλάσσιας συγκοινωνίας τόσο για την βορειοδυτική Ελλάδα όσο και για την γειτονική Αλβανία είναι πολλά, ωστόσο δεν υποστηρίζονται σθεναρά και αποφασιστικά. Προφανώς υπάρχει μεγάλο έλλειμμα Τοπικής Διοικητικής Βούλησης προκειμένου να εξυπηρετηθούν σε μεγάλο βαθμό τόσο οι κάτοικοι όσο και οι παραγωγικοί φορείς της Κέρκυρας και του Δήμου Φιλιατών - Σαγιάδας.

      Η θαλάσσια συγκοινωνία διευρύνει σημαντικά τον πνευματικό και τον οικονομικό ορίζοντα. Οι αναπτυξιακές προοπτικές που θα προκύψουν και για τους δύο Δήμους από την Ακτοπλοϊκή Σύνδεση και την εμπορική συνεργασία είναι πολύ σημαντικές: «Το εμπόριο είναι η μητέρα του πλούτου». Ας τολμήσουν οι Τοπικές Αρχές, Δημοτικές και Περιφερειακές! Είναι καιρός να κινηθούν άμεσα, δυναμικά και αποτελεσματικά για την επίτευξη αυτού του στόχου, ενταγμένου στο ευρύτερο πλαίσιο, Σχολικού και Κοινωνικού, Τουρισμού και Πολιτισμού.

7/3/2017    www.politistikomellon.eu

Κατασκευή: Diadiktuo.eu  | Φιλοξενία: E-base.gr