«Ου γαρ ως αγγείον ο νους αποπληρώσεως

αλλ’ υππεκκαύματος μόνον ώσπερ ύλη δείται,

ορμήν εμποιούντος ευρετικήν και όρεξιν

επί την αλήθειαν», Πλουτάρχου, Ηθικά 48c

Γιώργος Μαστορίδης

Σε αντίθεση με την οργάνωση των κοινωνικών και πολιτικών θεσμών ο ρόλος των Γονέων, των Δασκάλων και του Σχολείου σχετικά με την διαπαιδαγώγηση των νέων δεν έχει ουσιαστικά διαφοροποιηθεί από την αρχαία εποχή.Επειδή και η ανθρώπινη φύση δεν έχει αλλάξει τόσο σημαντικά, πολλές από τις παιδαγωγικές υποδείξεις των αρχαίων παραμένουν επίκαιρες και διαχρονικές. Όχι μόνο εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά και αποτελούν απαραβίαστες αρχές και μεθόδους για την αποτελεσματική σύγχρονη αγωγή και εκπαίδευση.

Σε όλα τα σύγχρονα σχολικά συστήματα πρωταρχικός στόχος της αγωγής είναι η πνευματική καλλιέργεια των νέων και η διαπαιδαγώγηση στην ερευνητική μάθηση, στην αναζήτηση της αλήθειας, σύμφωνα με τη διαπίστωση του Πλούταρχου για την ανθρώπινη νόηση. Η θεσμική εκπαιδευτική αξιοπρέπεια, αλλά και η κοινή λογική, επιβάλλουν όχι μόνο τη συνεχή επικοινωνία και τη στενή συνεργασία των Εκπαιδευτικών με τους Μαθητές και τους Γονείς, αλλά και τη συνεχή αξιολόγηση του σχολικού και εκπαιδευτικού έργου.Το σχολικό περιβάλλον αποτελεί ψυχολογική και παιδαγωγική πρόκληση και πρόσκληση για σχολικές δημιουργικές παρουσίες των Μαθητών και όλων των πολιτών όχι μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του αλλά και στον ελεύθερο χρόνο τους. Η τοπική κοινωνία και η Τοπική Διοίκηση κατά προτεραιότητα πρέπει να φροντίζουν, ώστε τα Σχολεία τους να έχουνπρόσβαση σε Αναγνωστική Βιβλιοθήκη και να στηρίζουν τις σχολικές συνεργατικές πρωτοβουλίες αξιολογώντας συνεχώς την πορεία για την επίτευξη διοικητικών, παιδαγωγικών και επιστημονικών στόχων. Οι συστηματικές επιστήμες της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί στη νεότερη εποχή, επιβεβαιώνουν πλήρως την πλουτάρχεια διαπίστωση ότι ο ανθρώπινος νους δεν είναι «αγγειό» για γέμισμα.

 

Η πρακτική αγωγή και η βιωματική εμπειρία της σχολικής αναγνωστικής και δανειστικής βιβλιοθηκοφιλίας αντιμετωπίζουν έγκαιρα και αποτελεσματικά τον κίνδυνο του πνευματικού υποσιτισμού των πολιτών, όταν μάλιστα δεν λειτουργεί τοπική Δημοτική Βιβλιοθήκη.Τη λογική όμως αυτή την επιβάλουν στα πολιτικά κόμματα όλων των αναπτυγμένων χωρών μόνο οι ενεργοί πολίτες και οι γρηγορούντες πολιτικοί. Στην εποχή του INTERNET η βιβλιοθηκοκεντρική αγωγή των νέων εξασφαλίζει παιδεία υψηλού επιπέδου και μπορεί να συμβάλει στην πραγμάτωση μορφωτικών στόχων ευνοώντας την ανάδυση μιας τοπικής κοινωνίας και οικονομίας της γνώσης. Είναι λοιπόν επίκαιρη και διαχρονική η παιδαγωγική προτροπή του γερο-Πλούταρχου (περ.45-125μ.Χ.) ότι «ο νους δεν χρειάζεται γέμισμα όπως ένα αγγείο αλλά, όπως ακριβώς τα ξύλα, έχει ανάγκη προσάναμμα, το οποίο να εμφυσήσει εφευρετική ορμή και όρεξη για την αλήθεια». Χωρίς τον σχολικό διακαή πόθο για την εφευρετικότητα και την αγάπη για την πραγματική γνώση καμιά κοινωνία δεν προκόβει.

 

Εποχή της ψηφιακής Μάθησης

και της συνερευνητικής Σχολικής Αγωγής

 

Η σχολική χρήση της νέας ηλεκτρονικής τεχνολογίας του INTERNET κάνοντας την εκπαίδευση πιο ενδιαφέρουσα την μετατρέπει σε παιχνίδι και καταφέρνει να τραβήξει την προσοχή των παιδιών. Συμβάλλει τόσο στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη της δημιουργικής κριτικής σκέψης των μαθητών όσο και στην αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας της επικοινωνίας και της μάθησης.

 

Με την νέα τεχνολογία η επικοινωνία έχει αλλάξει. Το μέγεθος του κόσμου γίνεται αισθητά μικρότερο και οι άνθρωποι διαφόρων πολιτισμών έρχονται σε επαφή μαθαίνοντας ο καθένας για τον άλλον και από τον άλλον. Μέσω Internet οι μαθητές μπορούν να μην περιορίζουν τις συναναστροφές τους σε άτομα της συνοικίας ή της πόλης τους, αλλά μπορούν ενδοσχολικά να συνομιλούν και με άτομα που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, σε οποιοδήποτε άλλο έθνος. Αναντίρρητα η νέα τεχνολογία είναι εύκολη στην χρήση, αποτελεί ανεξάντλητη πηγή γνώσης και ταυτόχρονα ανοίγει νέους ορίζοντες. Το κυριότερο πλεονέκτημα είναι ότι απευθύνεται σε όλους και ότι ο καθένας μπορεί να βρει αμέσως οτιδήποτε τον ενδιαφέρει. Καλύπτει κενά, καθοδηγεί σωστά, εκμηδενίζει τις αποστάσεις και φέρνει σε επαφή ανθρώπους που βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά.Πλεονεκτήματα υπάρχουν και για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι φεύγουν από την απομόνωση, πλησιάζουν τους μαθητές και γίνονται πιο ενεργητικοί. Η βοήθεια προς τους μαθητές είναι πιο ουσιαστική, όταν αφήνουν τις διαλέξεις από την έδρα και περνάνε στην πρακτική συνερευνητική καθοδήγηση. Χωρίς να τους δίνουν έτοιμες λύσεις, η συνέρευνα τους δημιουργεί μεγαλύτερη απόλαυση, επομένως μεγαλύτερη επιθυμία και ευχαρίστηση για δουλειά: «να εμφυσήσουν εφευρετική ορμή και όρεξη για την αλήθεια».

 

Το ψηφιακό Σχολείο ως σύγχρονος τεχνολογικός και παιδαγωγικός θεσμός καλλιεργεί στους μαθητές την συνεργασία, την αλληλεγγύη και την ευγενή άμιλλα πιο αποτελεσματικά σε σχέση με το παρελθόν. Οι νέοι συνειδητοποιώντας στην πράξη ότι «ο άνθρωπος είναι κοινωνικό και πολιτικό ον» μπορούν αφενός να πάρουν τα απαραίτητα εφόδια και αφετέρου να ενταχθούν ομαλά στους κόλπους της τοπικής και της παγκόσμιας κοινωνίας.