ΠΩΣ Η  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΙΝΕΙ ΝΕΑ ΖΩΗ

 ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ

 ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βιώσιμη ποιοτική χρήση - Παράταση ζωής και μακροζωία

των βιβλίων με την πολλαπλή και πολυετή επαναχρησιμοποίηση –

Πολτοποίηση και παραγωγή νέου χαρτοπολτού

        

      Τί είναι η Ανακύκλωση και πώς εφαρμόζεται στα σύγχρονα Εκπαιδευτικά Συστήματα; Η ανακύκλωση των σχολικών  βιβλίων μπορεί και πρέπει να γίνεται με το κιλό, όπως των εφημερίδων ή άλλων ειδών χαρτιού; «Σεβόμαστε το περιβάλλον, μειώνουμε τα σκουπίδια» πραγματικά, όπως διαβεβαιώνει η υπουργική εγκύκλιος με τον  χαρακτηριστικό τίτλο «Το Χαρτί του Μέλλοντός μας– Ανακύκλωση βιβλίων και χαρτιού στα Σχολεία» (MyFutureMyPaper); Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται τα σχολικά βιβλία, όπως τα πλαστικά και οι χαρτοπετσέτες, μόνο για μια χρήση;

       Αρχικά ανακύκλωση σήμαινε μόνο την επαναχρησιμοποίηση μιας πρώτης ύλης, η οποία προέρχεται από άχρηστα υλικά. Όμως, το περιεχόμενο της έννοιας, όπως και των άλλων εννοιών, με την πάροδο του χρόνου διαφοροποιείται ή εμπλουτίζεται με νέες σημασίες κυρίως με τη συμβολή της εκπαίδευσης. Ανακύκλωση σήμερα σημαίνει την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, μακροζωία, διατηρησιμότητα και βιωσιμότητα της αξίας και πρακτικής χρησιμότητας  των βιομηχανικών προϊόντων  με στόχους την αντιμετώπιση της ρύπανσης με λιγότερα σκουπίδια, την εξοικονόμηση πρώτων υλών και την εξοικονόμηση ενέργειας. Συγκεκριμένα, στη σύγχρονη εποχή στόχος της οικονομικής και περιβαλλοντικής πολιτικής είναι να ανακυκλώνονται, δηλαδή να επαναχρησιμοποιούνται, για πολλαπλή ποιοτική χρήση όχι μόνο άχρηστα αλλά κυρίως χρήσιμα βιομηχανικά προϊόντα: βιβλία, αυτοκίνητα, μπαταρίες, ρούχα, υποδήματα κ.ά.

       Είναι φανερό ότι για να μην αχρηστεύεται, να παραμένει χρήσιμο και να διατηρείται στο μέλλον η αξία κάποιου τεχνολογικού προϊόντος, για παράδειγμα βιβλίου ή αυτοκινήτου, πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση με ποιοτική και όχι απαξιωτική χρήση. Ειδικά το βιβλίο στο σχολείο, όταν χρησιμοποιείται ορθολογικά και ποιοτικά, όπως στις άλλες χώρες,  με τον τρόπο της οργανωμένης παιδαγωγικής και περιβαλλοντικής σχολικής Λογικής, αλλά και με τον τρόπο της καρδιάς,  δηλαδή με αγάπη, στοργή, φροντίδα και φιλική προστασία, για να παραμένει καθαρό και χρήσιμο, προκύπτουν πολλαπλά οφέλη, οικονομικά, παιδαγωγικά, περιβαλλοντικά: μείωση του λειτουργικού κόστους του εκπαιδευτικού συστήματος και σταθερές προοπτικές βελτίωσης των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών(καλύτερα βιβλία, λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης κ.ά.), χωρίς επιπρόσθετη φορολογία.

     Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ   «Διόφαντος», αντί να ανατρέξουν στη διεθνή πρακτική και στις ελληνικές εμπειρίες από την πειραματική πρακτική της διατήρησης των βιβλίων σε άριστη κατάσταση για ποιοτική ανακύκλωση, εφαρμόζουν Πρόγραμμα ανακύκλωσης βιβλίων και χαρτιού στα σχολεία της χώρας με τίτλο «Το χαρτί του μέλλοντος μας» (Αρ. Πρωτ.41368/10-03-2017). Όμως η εφαρμοσμένη πρακτική ανακύκλωση στα Εκπαιδευτικά Συστήματα όχι μόνο αναπτυγμένων χωρών, αλλά και γειτονικών, όπως η Αλβανία, Βουλγαρία, στηρίζεται στην επαναχρησιμοποίηση και όχι την μετατροπή  των βιβλίων σε σκουπίδια με στόχο την πώλησή τους με το κιλό για πολτοποίηση, όπως προβλέπει η σχετική υπουργική εγκύκλιος!

     Τρεις χαρακτηριστικές επισημάνσεις για τη διαδικασία αυτή, η οποία θυμίζει τις αγροτικές επιδοτήσεις, «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά»:

      Πρώτον: Το κυβερνητικό όραμα για το μέλλον της παιδείας επί ΣΥΡΙΖΑ και της πολιτικής αντίληψης για το σχολικό βιβλίο, όπως αποτυπώνεται στην υπουργική εγκύκλιο του 2017, είναι το… χαρτί και όχι το βιβλίο του μέλλοντος μας. Αντί να προστατεύει τα βιβλία και συνακόλουθα να σέβεται το περιβάλλον, ουσιαστικά παρακινεί τους μαθητές να μετατρέπουν τα βιβλία σε σκουπίδια, για να τα πουλήσουν με το κιλό σε εξευτελιστική και μηδαμινή αξία πέντε(5) λεπτών.

      Δεύτερον: Η εφαρμογή της εγκυκλίου προβλέπει μια απίστευτη γραφειοκρατική σχολαστική, χρονοβόρο και καταστροφική διαδικασία με ζυγολόγιο! Από τη δράση σε… επτά(7) βήματα αξίζει να θαυμάσει κανείς διαβάζοντας το πέμπτο και έκτο βήμα της: «5.Την καθορισμένη μέρα και ώρα όχημα του Δήμου παραλαμβάνει τους γεμάτους σάκους παρουσία της εθελοντικής ομάδας του σχολείου και συντάσσεται σε δύο αντίγραφα πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, το οποίο έχει εκτυπώσει ο Υπεύθυνος της Ανακύκλωσης από το σχετικό ιστότοπο του ΙΤΥΕ. Ένα αντίγραφο κρατά ο μεταφορέας του Δήμου και ένα διατηρείται στο αρχείο του σχολείου. 6. Όταν ολοκληρωθεί η συλλογή χαρτιού όλων των σχολείων του Δήμου, ορίζεται συγκεκριμένη ημέρα παράδοσης των σάκων από το σημείο συγκέντρωσης του Δήμου. Στη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής του ζυγολόγιου (μέτρηση συνολικού βάρους των σάκων όλων των σχολείων του Δήμου) μπορούν να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των σχολείων».

      Τρίτον: Όχι μόνο δεν εκπληρώνονται οι αρχικοί στόχοι για σεβασμό στο περιβάλλον και μείωση των σκουπιδιών στα Σχολεία και τους Δήμους, αλλά με βάση τα αποτελέσματα συμβαίνει το αντίθετο. Το ζυγολόγιο,  «ειδικό δελτίο καταγραφής του βάρους των ζυγισμένων προϊόντων»,  υποβαθμίζει, ευτελίζει και απαξιώνει παντελώς και το σχολικό βιβλίο και το περιβάλλον και την παιδαγωγική.    

       Αντίθετα, η απλή και βιβλιοφιλική, οργανωμένη και συστηματική, ποιοτική χρήση και ποιοτική επαναχρησιμοποίηση (ανακύκλωση) των σχολικών βιβλίων εμπεδώνει την αγάπη και τον σεβασμό ως ηθικές πνευματικές αξίες και πρακτικές για συγκεκριμένα πολιτιστικά αγαθά, όπως το βιβλίο και η βιβλιοθήκη, αλλά και για κοινωνικές ιδέες, όπως βιβλιοφιλία, φιλομάθεια και φιλαναγνωσία, οι οποίες αποτέλεσαν, διαχρονικά και παγκόσμια, κινητήριους μοχλούς για την πνευματική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξή του ανθρώπου.  

      Η διαδικασία της ποιοτικής ανακύκλωσης στο 65ο Γυμνάσιο Αθηνών, αντίστοιχη της διεθνούς πρακτικής, υλοποιήθηκε ως εκπαιδευτική καινοτομία στο πλαίσιο του Προγράμματος ΣΕΠΠΕ (Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων στην Εκπαίδευση). Μείζων στόχος του προγράμματος ήταν η διάχυση και υιοθέτηση από τους μαθητές/τριες θετικών στάσεων και συμπεριφορών στα ζητήματα εξοικονόμησης υλικών και ενέργειας, στο πλαίσιο της  Εκπαίδευσης για την Αειφορία». Η  υλοποίηση του εθελοντικού Περιβαλλοντικού Προγράμματος «Βιβλιοφιλία και Οικολογία»  περιλάμβανε 3 στάδια:

      1.Βιώσιμη ποιοτική χρήση των σχολικών βιβλίων με όρους περιβαλλοντικής αειφορίας και κυκλικής οικονομίας: «Σεβόμαστε το περιβάλλον, μειώνουμε τα σκουπίδια», όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως στην πράξη, learning by doing.

      2.Συμμετοχική αξιολόγηση της χρησιμότητας των βιβλίων και διαμόρφωση συνθηκών για την θετική αίσθηση και ευχάριστη ικανοποίηση διδασκόντων και διδασκομένων με την δημιουργική και εθελοντική  συμμετοχής τους τόσο στην βελτίωση του περιβάλλοντος όσο και των ποιοτικών συνθηκών της σχολικής ζωής.

     3.Αποστολή για πολτοποίηση των άχρηστων βιβλίων και μετατροπή τους σε νέα πρώτη ύλη χαρτοπολτού.

       Με την πολλαπλή και πολυετή επαναχρησιμοποίηση επιτυγχάνεται, εκτός των άλλων, αφενός εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου από την  παράταση της ζωής και την μακροζωία των βιβλίων και αφετέρου εξοικονόμηση κόστους ύψους 40 εκατ. ευρώ ετησίως για την φωτοανατύπωση των παλαιών, τα οποία έχουν συγγραφεί με γνώσεις και  μεθόδους περασμένων δεκαετιών, και μετά την ενεργοβόρο ετήσια διανομή τους για μία και μοναδική χρήση. Η οργανωμένη και συστηματική ποιοτική χρήση και ανακύκλωση (επαναχρησιμοποίηση), των σχολικών βιβλίων θέτει οριστικό τέλος στην αλόγιστη σπατάλη των εκπαιδευτικών δαπανών.

       Απαιτείται διοικητική στρατηγική  για μεταρρυθμιστική ποιοτική αναβάθμιση της δωρεάν εκπαίδευσης και παιδείας, πραγματική επανάσταση! Από τη  σημερινή νοσηρή νοοτροπία της σχολικής αθλιότητας (Γιατί καίτε αυτά τα βιβλία;), η οποία πρέπει να ξεριζωθεί σαν εκπαιδευτικό καρκίνωμα disaster story, μπορεί να γίνει η μετάβαση σε success story ποιοτικής εκπαίδευσης με ποιοτικό εκσυγχρονισμό της σχολικής αλυσίδας: σύγχρονα προγράμματα σπουδών και μαθησιακά εγχειρίδια, αίθουσες των  μαθημάτων με εποπτικά όργανα και βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο. Και χωρίς πρόσθετη φορολογία των πολιτών!

   

      

      Διεθνώς, η γλωσσική διδασκαλία προϋποθέτει την ποιοτική χρήση πολλών διδακτικών βιβλίων-εργαλείων(λεξικών, video κ.ά.) με τον αναγκαίο τεχνολογικό εξοπλισμό της Αίθουσας του Μαθήματος στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

      Η ευρωπαϊκή διαδικασία αξιολόγησης της χρηστικής ποιότητας των σχολικών εγχειριδίων είναι απλή και φιλοπεριβαλλοντική: με την συμμετοχική και δημιουργική συνεργασία διδασκόντων και διδασκομένων προσθέτει στο Εκπαιδευτικό Σύστημα πολλαπλή υπεραξία: οικονομική, παιδαγωγική, οικολογική, δημοκρατική.

 

Κατασκευή: Diadiktuo.eu  | Φιλοξενία: E-base.gr