Η «Μαύρη Τρύπα» του Εκπαιδευτικού

Συστήματος και της Σχολικής Παιδαγωγικής

     Γιώργος Μαστορίδης

     Οι δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας κάθε κρατικού ή ιδιωτικού Οργανισμού, πόσο μάλλον των Εκπαιδευτικών Οργανισμών, οφείλουν να έχουν μακροχρόνιο θετικό αντίκτυπο στο Περιβάλλον και να αναβαθμίζουν αποτελεσματικά και ουσιαστικά την Ποιότητα Ζωής. Οφείλουν να εφαρμόζουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) με κύριο στόχο την μείωση των περιβαλλοντικών συνεπειών που συνδέονται με τις δραστηριότητές τους. Οφείλουν να αναπτύσσουν προγράμματα που μειώνουν το «περιβαλλοντικό αποτύπωμα» από τη λειτουργία τους και να προστατεύουν το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Για παράδειγμα μία Τράπεζα από την μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με οικολογικούς υπολογισμούς, κατόρθωσε να αποφύγει την κοπή 89.700 δέντρων.

 

     Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες γίνεται ενιαία διοίκηση κα διαχείριση των σχολικών βιβλίων και βιβλιοθηκών. Αφενός διασφαλίζεται η παιδαγωγική χρήση, η …επιβίωση και η συνεχής βελτίωση των βιβλίων και αφετέρου εξασφαλίζεται η οργάνωση και λειτουργία Σχολικών Αναγνωστικών και Δανειστικών Βιβλιοθηκών. Η διάρκεια ζωής των σχολικών βιβλίων στην Ελλάδα είναι ελάχιστη, το πολύ οκτώ(8) μήνες. Οι σχολικές βιβλιοθήκες λιγοστές και χωρίς τους ειδικούς βιβλιοθηκονόμους λειτουργούν χάρη στον πατριωτισμό μερικών διδασκόντων. Η καταστροφή των βιβλίων και η ανυπαρξία των Αναγνωστικών Βιβλιοθηκών στα Σχολεία αποτελούν τις δύο όψεις του ιδίου νομίσματος και είναι αποτέλεσμα διοικητικής αβελτηρίας τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο Δήμου.

 

   Με αφόρμηση την ανακήρυξη του Δήμου της Αθήνας από την UNESCO ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας του Βιβλίου το 2018 είναι επιτακτική ανάγκη να αναληφθεί μία προσπάθεια ενημερωτικής ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των πολιτών και κυρίως Μαθητών, Γονέων και Εκπαιδευτικών για τα πολλαπλά οφέλη από την οικολογική βιώσιμη διαχείριση και τον δωρεάν χρησιδανεισμό των σχολικών βιβλίων.

 

     Συγκεκριμένο παράδειγμα:

 

       Στα Σχολεία της Αθήνας- Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια- φοιτούν συνολικά 55.000 Μαθητές. Κάθε Μαθητής παίρνει κατά μέσο όρο τον χρόνο είκοσι(20) σχολικά βιβλία, σύνολο1.100.000 για το Σχολικό έτος 2016-17. Τα βιβλία αυτά δεν είναι πραγματικά νέα, αλλά φωτοανατυπώσεις των παλιών. Πρόκειται για μεγάλη αυταπάτη ή/και απάτη ότι είναι καινούργια! Με την δωρεάν παιδαγωγική χρήση και την επιστροφή τους στην Σχολική Δανειστική και Αναγνωστική Βιβλιοθήκη προκύπτουν τα ακόλουθα οφέλη.

 

     1.Οικονομικά:

   Με κόστος μόνο ένα(1) ΕΥΡΩ το καθένα βιβλίο το ετήσιο οικονομικό όφελος των 1.100.000 ΕΥΡΩ από την οικολογική και φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση και χρήση μπορεί να διατεθεί για την κάλυψη σχολικών αναγκών. Στην πενταετία το ποσό ανέρχεται στα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (4.400.000) ΕΥΡΩ.

 

    2.Διοικητικά:

     α)Εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου για τους Μαθητές, εφόσον παραλαμβάνουν τα βιβλία τους αμέσως τον Ιούνιο και όχι τα… Χριστούγεννα!

     β)Εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου για τους συγγραφείς και τους Τυπογράφους για την διόρθωση και την βελτίωση της ποιότητας της επόμενης έκδοσης των Βιβλίων.

 

     3.Οικολογικά και περιβαλλοντικά οφέλη:

    α) Πεντακόσιοι (500) τόνοι λιγότερα σχολικά βιβλιοσκουπίδια.

    β)Μείωση των εκπομπών ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα από την απόσυρση των σχολικών βιβλιοσκουπιδιών και από την μη διακίνηση βιβλίων σε ετήσια βάση.

    γ)Διασώζονται περίπου δέκα χιλιάδες (10.000) μεγάλα τροπικά δέντρα της περιοχής του Αμαζονίου, εάν υπολογιστεί ότι ένας τόνος εισαγόμενου χαρτοπολτού αντιστοιχεί σε δώδεκα Δέντρα.

 

    4.Ενεργειακά:

     Το πετρέλαιο που εξοικονομείται από τα φορτηγά της ετήσιας μεταφοράς μετατρέπεται σε πετρέλαιο θέρμανσης των Σχολείων.

   Τα σχολικά βιβλιοσκουπίδια ακυρώνουν την θεωρητική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Όχι μόνο ακυρώνουν στην πράξη όλες τις θεωρητικές οικολογικές και παιδαγωγικές διδαχές, αλλά και αποτελούν ένα τεράστιο οικονομικό, οικολογικό και πολιτιστικό έγκλημα, ατομικό και συλλογικό, συνεχώς επαναλαμβανόμενο κάθε χρόνο. Η βιώσιμη περιβαλλοντική συνδιαχείριση σχολικών βιβλίων και βιβλιοθηκών προβλέπεται από την ελληνική και την διεθνή νομοθεσία και πρακτική. Τα σχολικά βιβλία συνδέονται άμεσα τόσο με το φυσικό όσο και με το πολιτιστικό περιβάλλον. Ο ποιητής στο «Πνευματικό Εμβατήριο», καλούσε σε αγώνα «για να γίνει ο ήλιος πνεύμα». Προσκαλούσε τις δημοκρατικές συνειδήσεις σε πνευματική αφύπνιση και εγρήγορση να «βάλουν πλάτη», ώστε ένα σωστό σχέδιο, μια δημιουργική ιδέα, να υλοποιείται, να μεταμορφώνεται σε ποιοτική πράξη, διαυγή, φωτεινή και δημιουργική. Η σχολική καθημερινότητα της κακοποίησης των βιβλίων και η ανυπαρξία Σχολικών Αναγνωστικών Βιβλιοθηκών είναι η μόνιμη κακοδαιμονία του κακοχτισμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Είναι εμφανής η αδυναμία να υπάρξει οργάνωση, σύστημα, σχέδιο με στόχευση και προσήλωση στην ποιότητα.

 

   Με ευθύνη όλων γίνεται «συνήθεια», «νόμος» και «θεσμός» η χειρότερη και ανεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στους φίλους μας, τα βιβλία, κυρίως με ευθύνη του κράτους των Πολιτικών Κομμάτων και των Συνδικάτων. Αδυνατούμε ως κοινωνία και κράτος να πεισθούμε και να πείσουμε τους νέους ότι η κακοποίηση των βιβλίων και η συνακόλουθη αδικοπραξία δεν αποτελούν φυσιολογική συμπεριφορά. Και ο μηδενισμός συνεχώς διαχέεται στο βάθος και την επιφάνεια της σχολικής ζωής.

 

   Ως Δημότες, Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι Παιδείας και Πολιτισμού θα παραμένουμε νωθροί και ανενεργοί, απλοί θεατές και ακροατές, της σχολικής μαζικής βιβλιοκαταστροφής; Θα περιοριζόμαστε στην ετήσια περισυλλογή και την απόσυρση των εκατοντάδων χιλιάδων τόνων βιβλιοσκουπιδιών συνολικής αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων; Η παιδαγωγική της σχολικής καταστροφής των βιβλίων αποτελεί τεράστιο εμπόδιο και τροχοπέδη της Πνευματικής Ανάπτυξης, εφόσον δεν παράγονται έγκαιρα πραγματικά νέα βιβλία-εργαλεία της σύγχρονης διδασκαλίας και μάθησης. Με αυτή την παιδεία και την νοοτροπία το εθνικό χρέος θα αυξάνεται αενάως, ενώ παράλληλα θα διεκδικούμε την απομείωσή του σύμφωνα με την λαϊκή παροιμία «άρμεγε λαγούς και κούρευε χελώνες»! Και θα μας φταίνε μονίμως οι κακοί… άλλοι.

 

     Το Ινστιτούτο Μελετών Ανάπτυξης πιστεύει ότι ως ενεργοί και δραστήριοι Δημότες μπορούμε να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε την άμεση αλλαγή του σημερινού, καταστροφικού, διοικητικού παραλογισμού της σπάταλης κακοδιαχείρισης. Να στηρίξουμε ενεργά και αποφασιστικά τον Διοικητικό Ορθολογισμό της βιώσιμης και ποιοτικής διαχείρισης, με προοπτική και στόχο την σύγχρονη Βιβλιοθηκοκεντρική Εκπαίδευση.

    

www.politistikomellon.eu